Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2015-2016

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2015-2016

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi2 sene önce
Hemen İndir
7791 kez indirildi

Puanlama

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
(2 votes, average: 5,00 out of 5)

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2015 – 2016, Avukatsız Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2015 Dilekçe Örneği İndir. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl yapılır?, Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?, Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir. Anlaşmalı boşanma dilekçe örneği.anlaşmalı boşanma için protol örneği

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL Örneği

…….

……. ile ……. aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.

Bu protokol gereğince ;

1- ……. ile ……. karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,

2- …….’ta …….’ta bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde …….’ın da,…….’tan her hangi bir eşya alacağı yoktur.

3- Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

4- Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol ……. tarafından açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Anlaşmalı boşanma davasının şartları Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında belirlenmişitir. Bunlar;
a) Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,
Evlilik bir yıldan az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları olanaksızıdır. Taraflar bu durumda varsa diğer boşanma sebeplerine örneğin evlilik birliğinin sarsılması nedenine dayalı boşanma davasının temel türü olan şiddetli geçimsizlik sebebine dayanarak boşanabilirler.
b)Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi;
Uygulamada bu şarttaki ikinci seçenek kullanılmaktadır. Yani eşlerin birinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilmektedir.

c)Hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi;
Tarafların her ikisi de avukatla temsil edilseler bile eşlerin anlaşmalı boşanma davasına bizzat katılmaları ve boşanma konusundaki iradelerini açıklamaları gerekmektedir.

d) Tarafların boşanmanın malî sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir düzenleme üzerinde anlaşmaları ve hakimin de düzenlemeyi uygun bulması
Boşanmanın mali sonuçlarından kasıt tazminat ve nafaka gibi hususlardır.tarafların bu husularda bir anlaşma tesis etmeleri gerekir. Tarafların bunun yanında varsa çocukların velayeti konusunda da anlaşmalrı gerekmektedir. Şüphesiz hakimin tüm bu anlaşmları uygun bulması da gerekir. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.
Uygulamada taraflar bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamakta ve bu protokolü anlaşmalı boşanma dosyasına ibraz etmektedirler. Protokol hazırlanmamışsa üzerinde anlaşılan konuları tutanğa geçirtmek suretiyle de boşanmaya karar verilebilir.

Bu şartların hepsinin birlikte gerçekleşmiş olması durumunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve mahkemece başka bir delil aranmaksızın tarafların boşanmalarına karar verilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer
Anlaşmalı boşanma davası problem yaşamadan hızlı bir şekilde boşanma isteyen çiftlerin başvurabileceği bir boşanma davası çeşididir. Tarafımıza en yoğun şekilde gelen soru bu davanın ne kadar sürede sonuçlanacağıdır. Türk hukuk sistemi içerisinde anlaşmalı boşanma davası en hızlı çözülen dava türlerinden biridir. Ancak her davanın içinde bulundurduğu somut şartlar ve görüleceği mahkemenin iş yoğunluğu süre konusunda net bilgi vermemizi engellemektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açıldığı yer mahkemesinin iş yoğunluğuna göre süre değişiklik göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma ile boşanmak isteyen çiftler öncelikle anlaşmalı boşanmanın şartlarını sağlamalıdırlar. Bu şartlardan daha önce ayrıntılı olarak bahsetmiştik. Kısaca tekrar değinirsek öncelikle çiftlerin en az 1 yıldan bu yana evli olmaları gerekir. Daha kısa süren evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Ayrıca çiftler anlaşmalı boşanmanın bütün şartlarında anlaşmış olmaları gerekir. Bunu örneklendirirsek eşler öncelikle boşanma kararında, varsa çocuğun velayetinde, mal paylaşımında, nafakada ve tazminatta anlaşmadan boşanma kararı alamazlar. Bu hususlarda anlaşmaları dahi boşanma kararının verilmesine yeterli değildir. Ayrıca eşler bu kararlarını mahkeme önünde sözlü olarak dile getirmelidirler. Hakim varsa çocuk ile alakalı hususlarda değişikliğe gidebilir eğer eşler bu değişiklikleri kabul etmezlerse evlilik anlaşmalı boşanma ile neticelenmez.

Kanunda yazılı şartları sağlayan çiftler artık aile mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma davasını açabilirler. Eşlerin bulundukları yerde aile mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatı ile boşanma davasını neticelendirmek için görevlidir. Burada süreyi boşanma kararının aciliyeti ile mahkemenin iş yoğunluğu belirlemektedir. Örneğin eşlerden birinin acilen yurtdışına çıkması gerekiyorsa ve seyahat belgeleri ile bu durumu ispatlayabiliyorsa mahkeme boşanma kararını hızlı bir şekilde neticelendirebilir. Ayrıca mahkemenin iş yoğunluğu ciddi ölçüde fazla değilse 1 günde dahi çiftler evlilik birliklerini neticelendirebilirler. Azami bir süre belirtmemiz gerekiyorsa bütün şartlara haiz bir anlaşmalı boşanma davası maksimum 2—3 ayda neticelenebilir. Bu süre kanaatimizce maksimum süre olup çok daha kısa sürede dahi kararlar alınabilmektedir.

anlaşmalı boşanma ne kadar sürer,
anlaşmalı boşanma protokolü,
anlaşmalı boşanma dilekçe örneği,
anlaşmalı boşanma dilekçesi,
anlaşmalı boşanma nafaka,
anlaşmalı boşanma şartları,
anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır,
çekişmeli boşanma,
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma

7791 kez indirildi

YORUM YAZIN


*