Kira Sözleşmesi Örneği İndir

Kira Sözleşmesi Örneği İndir

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi2 sene önce
Hemen İndir
1263 kez indirildi

Puanlama

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
(1 votes, average: 5,00 out of 5)

Kira Sözleşmesi Örneği 2015, Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Ev sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira kontratı örneğini yukarıdaki “Tıkla İndir” butonunu kullanarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

  • Boş kira kontratı örneği
  • İşyeri kira sözleşmesi örneği
  • Kira sözleşmesi formu indir
  • Kira sözleşmesi nasıl yapılır?
  • Kira kontratı örneği 2015
  • Kira kontrat şartları
  • Kira sözleşmesi damga vergisi

Kira Sözleşmesi Örneği İndir

1- Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve bozmamasına evsaf ve meziyetlerini

şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe, ve içinde oturanlarla (varsa) onlara iyi dav-

ranmaya mecburdur.

2- Kiralanan yerin Su ,Elektirik , Havagazı,yakıt masrafları ,kapıcı  parası kiracıya aittir.

3- Kiracı kiraladığı şeyin,kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya- tamamen kir-

alanıpta taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal

sahibi kira akdini bozabileceği gibi, bu yüzden vukua gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve

hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur.Vaki zararın üçüncü şahıs tarafından

yapılmış olması mal sahibinin birirnci kiracıdan talep hakkına tesir etmez.

4- Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir  ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde hak iddia ederse,kiracı

hemen mal sahibine haber vermeye mecbudur.Haber vermezse zarardan mesul olacaktır.Kiracı

zaruri tamiratın icrasına müsade etmeye mecburdur.Kiralanan şeyin alelade kullanılması  için

menteşelemek,cam taktımak,reze koymak,kilitve sürgü yerleştirmek,badana gibi  ufak  tefek ku-

surlar mal sahibine haber vermeden ve münasıp müddet beklemeden,kiracı tarafından

yaptırırsa mal sahibinden istenemez.

5- Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine ,kullanması için lazım gelen temizleme islah

masrafları kiracıya aittir.Bu hususta adete bakılır.

6- Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise ,mal sahibine o halde ve adete göre teslim  etmeye

mecburdur.Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demrbaş eşya ve aletler kontrat müddetinin bi-

timinde  tamamen iade  ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve gerek kiralanan şeyin teferruatı

zayi edilir ve kullanmaktan dolayı eskirse, kiracı bunları kıymetleri ile tazmine ve sahibi talep ey-

lediği halde ödemeye mecburdur.

7-Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması hesabıyla onda ve eşyasında hu-

sule gelen eksikliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış ol-

ması asıldır.

8-Kiracı mukavele müddetini son ay içinde kiralanan şeyi görmeye gelen taliplerin gezip

görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.

9-Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı takdirde, kiracı mal sahibinin bundan

doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.

10-Kontratoya yapıştırılması gereken damga pulları ve kontrat bedel ve harçları bele –

diye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya mal sahibine attir.

11-Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sıhhatı için ciddi bir

tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi te-

sellümümden  imtina  ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya  kiradan bir

miktar kesmeye talepte bulunamazlar.

12-Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı tezyinat masrafları kendisine ait

olacak  ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf için tazminat istemeye hakkı ol-

mamak  ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.

13-Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı kamilen kendisine ait olmak üzere Şehir suyu,

Havagazı ve Elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı yoksa hususi televizyon anten

tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir.Bu techizatın zarfiyat bedelleri ve Radyo

ve Televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler demirbaş telefon varsa bunun abone

ücreti kiracıya ait olacaktır.

14-Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç duyulduğunda 6570 sayılı kira ka-

nunu , Medeni kanunu , Borçlar kanunu 634 Sayılı kat mülkiyeti kanunu ve diğer yürürlükteki

alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır.

1263 kez indirildi

YORUM YAZIN


*