Tebligat Nedir ?

Tebligat Nedir ?

Hukuki bir işlemin bildirilmesi amacıyla yetkili merciiler tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere yada bunların hukuki olarak temsile yetkili olan kişilere yapılan bildirimlerdir. Tebligatı Tebligat Kanunu Gereğince tebligat çıkartmaya yetkili kurumlar tarafından çıkartılır ve  PTT aracılığıyla  veya memurlar aracılığıyla yapılır. 

Kimler Tebligat Çıkartabilir ?

Tebligat tanımından da anlaşılacağı üzere her isteyen tebligat çıkartamaz. Tebligat çıkartmaya yetkili olanlar 7201 sayılı Tebligat Kanunun 1 maddesinde sıralanmıştır. Kısaca bunlar

Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır ?

 • İstisnalar haricinde tebligat tebligat evrakının PTT tarafından muhataba teslim edildiği gün yapılmış sayılır.  Süreler bu tarihten itibaren hesaplanmaya başlanır. 
 • Elektronik yolla yapılan tebligatlarda, tebligatın muhatabın adresine (elektronik) adresine ulaştığı günü izleyen  beşinci  günün sonunda
  yapılmış sayılır (Örneğin;01/01/2021 muhatabın elektronik adresine düşen tebligat 06/01/2021 tarihinde yapılmış sayılır. )
 • Yabancı ülkede bulunan vatandaşlarımıza Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla yapılan tebligatlarda, tebligatın konusunu ve içeriğinin yer aldığı bildirimin tarafa gönderilir. gönderilen bildirim tarafa ulaştağı  tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmemesi halinde tebligat 30 günün tebligat yapılmış sayılır. 
 • İlanen tebligatlarda tebliğ ilan tarihinden itibaren 7 günde yapılmış sayılır. Ancak kazai merciler bu tarihi 15 güne kadar uzatabilirler. 
 • Tebligat Kanunun 20 maddesine göre yapılan tebligatlarda, tebligat evrakının kapıya asıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılır

Tebligat Çeşitleri

 • Teblig Yapana Göre Çeşitleri

  • Memur eliyle tebligat
  • PTT aracılığıyla tebligat
  • Elektronik Tebligat
  • İlanen Tebligat
  • Yurtdış Tebligat
 • Ekine Göre Tebligat

  • Açık Tebligat 
  • Kapalı Tebligat (Cepli Tebligat)

Örnekte Mahkeme tarafından çıkartılan tebligat örneği paylaşılmıştır. Tebligat evrakını hazırlayan kazai merci kapalı tebligatı tarafı herhangi bir belge gönedecek ise tercih eder. Eğer tarafa herhangi bir belge gönderilmeyecek ise kapalı tebligat çıkartılmaz, açık tebligat çıkartılır. Mahkeme tarafından hazırlanan kapalı yani cepli tebligat evrakı ile muhataba tebliği istenilen evrak katlanarak örnekte görülen işaretli yerden katlanarak zımbalanır.  Tebligat Evrakı kalemde görevle zabıt katibi tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra tebliğ edilmek üzere PTT ye telslim edilir. 

Postaneden Tebliğ Edilmiş Tebligat

Mahkeme tarafından yukarıda izah edilen kapalı yani cepli tepligat PTT’ye teslim edildikten sonra PTT memurları tarafından muhatabın adresine gidilir. PTT memuru tebligat yapacak kişi adreste bulduğu taktirde, Tebligatın daha önceden katlanan  yerden yırtarak ekli yani cepli olan kısmı muhataba teslim eder. Yukarıda gösterilen üst kısma ise durumu izah eder ve muhatabın imzasını alır kendisi de imzaladıktan sonra merciine  iade eder. Dikkat edilirse Mahkemeye dönen kısmın Mahkeme tarafından hazırlanan tebligatın üst kısmı olduğu anlaşılacaktır. Yazımızda da belirttiğimiz gibi alt kısmı PTT memuru tarafından muhataba teslim edilecektir. 

 • Tebliğ Soncunua  Göre Tebligatlar

  • Usulüne Uygun Tebligat 
  • Usulsüz Tebligat 
 • Tebligat Kanunu Uygulanışına Göre Tebligatlar

  • 10 maddeye göre tebligat

   • Tebligat Kanunun 10 maddesi gereğince tebligat muhatabın bilinen en son adresinde yapılır.  Eğer bilinen son adres tebligata yapılamaması halinde bilinen son adresi nüfusa kayıtlı olduğu adres yani   MERNİS  adresi kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.  Bu nedenle özellikle mahkeme dosyalarında adres değişikliği olması halinde adres degişikliğini Mahkemeye bildirmenizdir. 
   • Ayrıca Tebligat Kanunun 10 maddesi gereğince müracaatınız halinde tebligat size herhangi bir yerde de yapılabilir. (Örneğin posta memurundaki tebligat evrakını, postacıdan farklı bir adreste de teslim alabilirsiniz veya Mahkemeye uğrayarak tebligatı tebliğ alabilirsiniz. Burada kıstas sizin sizin adresiniz dışındaysanız tebligatı kabul etmenizdir. Adres dışında tebligatlarda tarafın kabul şartı vardır. 
  • 11 maddeye göre tebligat /Vekile ve Mümessile Tebligat

   •  Tebligat Kanunun 11 maddesinde vekil ve mümessillere yapılacak tebligatlar düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca;
    • Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde asilin birden fazla vekili varsa vekillerden herhangi birine tebligat yapılması olması halinde tebligat usulüne uygun yapılmış sayılır. 
    • Asilin birden fazla vekili varsa ve tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebligat tarihi olarak hesaplanır.  ( CMUK’ta kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri istisna olmak kaydıyla

    • Avukatların bürosunda yapılacak tebligatlar  resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.
    • Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması icabetmedikçe bu mümessillere yapılır
  • 12 maddeye göre tebligat /Tüzel Kişiliğe Tebligat,

    • Tüzel Şirketlere tebligat yapılması gerekli hallerde tebligat yetkili temsilciye yapılır. (Şirketin temsilcisi birden fazla olması halinde herhangi birine tebligatın yapılmış olması yeterlidir.)
    • Tüzel kişiliklerin resmi kayıtlardaki  adreslerine 35. maddeye göre tebligat yapılabilir. Şirketler adreslerini Ticaret Odalarına bildirmektedirler, genellikle mahkemeler şirketlere ulaşamadıkları zaman Ticarat Odasında bilidirilmiş olan adrese 35. maddeye göre tebligat yapılabilir.

Kanun gereği şirketin resmi kayıtta geçen adreste tebligat yapılmış olma şartı aranmaz,  direk 35. maddeye göre tebligat çıkartılabilir.

  • 13 maddeye göre tebligat/ memur ve müstahdemlerine tebligat:

    •  Kendilerine tebliğ yapılacak kişi veya kişiler herhangi bir nedenle  iş saatlerinde iş yerinde bulunmalaları veya  evrakı bizzat alamayacak bir
     halde oldukları takdirde tebliğat evrakı, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.
   • 14 maddeye göre tebligat/Askeri şahıslara tebligat:

    • Birlik içindeki erlere tebligat  kıta kumandanına ve
     müessese amiri gibi en yakın üste yapılır.
    • Birlik içindeki Erlerin haricindeki  askeri şahıslara tebligat yapılması gerekiyorsa tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder.  Eğer tebligat yapılacak kişiyi nöbetçi subay veya amir  temin edilemez ise tebligat evrakı nöbetçi subaya veya amire yapılır. 
  • 15 maddeye göre tebligat
  • 16 maddeye göre tebligat
  • 17 maddeye göre tebligat
  • 18 maddeye göre tebligat
  • 19 maddeye göre tebligat
  • 20 maddeye göre tebligat
  • 21 maddeye göre tebligat
  •  

21. Maddeye Göre Tebligat – Muhtara Tebligat

Genellikle Muhtara tebligat olarak ta bilinen Tebligat Kanunun 21. maddesine göre tebligat iki fıkradan oluşmaktadır. Birincisi tebligat memurunun tebligat yapılacak muhatap bulamaması nedeniyle, tebligt evrakını muhtara yapmasıdır. İkinci durum ise kazai merci tarafından mernis adresine çıkartılan tebligattır. Bu durumda tebligat memuru muhatabı adresinde bulamazsa (şahıs orta oturmadığı net bir şekilde belli bile olsa) tebligat evrakını muhtara yapar, bu ikinci durumda kazai merci tebligat evrakını açık mavi kağıt ile gönderir ve adres mernis adresidir. Ayrıntılı bilgi ve örnekler için  için aşağıdaki linki tıklayınız.

Sitemizde yayınlanmasını istediğiniz dilekçeler için lütfen irtibata geçiniz

Yönetici admin

Merhaba, ben Öncay, dilekceindir.com'un kurucusuyum, siteyi kurarken temel amacım, herkesin anlayabileceği sade bir site hazırlamaktı. Okumak istediğiniz yazıların veya indirmek istediği belgeleri rahatlıkla ulaşabilmenizi ve birkaç tıkla halletmenizi hedefledim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. İyi çalışmalar diliyorum.

İlginizi çekebilir

Tasarruf tedbirlerine uymamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-c maddesi gereğince kamu görevlisi ‘kurumları tarafından uygulanmasına karar verilen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir