Dilekçeler

İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi

Bilindiği üzeri bir idari eylem nediniyle meydana gelen çekişmenin çözüm yeri idari yargıdır. Kurum tarafından verilen disiplin cezasına karşı disiplin cezalarına karşı usulüne uygun itiraz edilebilir, yapılan itiraz ile talep red edilirise ve verilen karar kesinleşirse. Kurum tarafından verilen disiplin cezaları ilgililere tebliğ edilir. Kurum tarafından verilen karar bir idari …

Devamını Oku

Ara Karar Cevabı Dilekçesi

Adli ve İdari Yargı tarafından ilk derece olsun ikinci derece olsun yapılan yargılama sırasında hakimin yargılamayı yürütmek amacıyla verilen kararlara denmektedir. Bu kararlar yargılama son verme amacı gütmeyip, bilakis yargılamanın tamamlanması için gerekli hususların tamamlanmasına yönelik kısaca verilecek olan asıl karara hizmet için kurulan hükümlerdir. Ara kararlar genellikle kurum ve …

Devamını Oku

Kira Bedelinin Tespiti Dilekcesi İndir

Kiraya veren ve kiralayan kiralanan gayrimenkulu herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın serbestçe belirleyebilir ve bu durumu kira sözleşmesi ile akdedebilirler . Ancak kimi durumlarda kiralanan gayrimenkulun kullanım bedelinin (kirasının) artırılmasında çekişmeler çıkabilmektedir. Çıkan bu çekişmelerde taraflar kira bedelini tespit ederken, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara …

Devamını Oku

Tutuklamaya İtiraz Dilekcesi

Hakkında suç işlediği isnat edilen kişi kovuşturma veya soruşturma aşamasında tutuklanabilmesi aşağda 3 başlık halinde belirtmiş olduğumuz hususların gerekçekleşmesi ile tutuklamaya sevk edilebilirler. Bu 3 başlıkta belirtilen gerekçeler ile soruşturma yani savcılık tarafından yürütülen aşamada Cumhuriyet Savcısının talebi ile Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile, kovuşturma aşamasında yani mahkeme aşamasında ise …

Devamını Oku

Boşanma Dilekçesi

Kanunlarımıza göre aile birlikteliğinin son bulma türlerinden biride boşanmadır. Boşanma evli olan taraflardan herhangi birinin vereceği dilekçe ile açılabileceği gibi tarafların anlaşmaları üzerine iki tarafın imzalayacağı dilekçe ile de açılabilmektedir. İki tarafında anlaştığı boşanma davalarında taraflar usulüne uygun yazmış oldukları dilekçe ve bir protokol ile görevli ve yetkili mahkemeye müracaatlarıyla …

Devamını Oku

İdari Para Cezası Dilekçesi

İdari Para Cezası Nedir ? İ Para Cezası, Bir mahkeme kararı olmadan idare tarafından belli bir kurala uyulmasını sağlamak ve ihlal edenleri çaydırmak amacıyla kuralları ihlal edenlere uygulanan yaptırım türüdür. İdari Yaptırım Sonucunu doğuran davranışa Kabahat olarak tanımlayabiliriz. Maske Takmama Cezası Nedir ? Maske takmama cezası bir tür idari para …

Devamını Oku

Suç Duyurusu Dilekçesi İndir

Meydana gelen bir fiil nedeniyle suç duyurusunda bulunmanız gerekebilir. Suç duyurusu usulüne uygun hazırlanmış olan dilekçeyle veya tutanağa geçerilmek suretiyle Savcılıklar veya kolluk birimlerine (polis veya jandarma) yapılır. Kaymakamlığa, Valiliğe Suç Duyurusunda Bulanabilirmiyim ? 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 158. maddesi gereğince konusu suç olan ihbarlar İl Valiliklerine, İlçe Kaymakamlıklarına, …

Devamını Oku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının (Hagb) Silinmesi Dilekçesi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kısaca H.A.G.B. kararı silinebilir mi veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Süresi Dolunca Silinir mi ? Merak ettiğiniz bu soruların cevabını vermeden önce kısa bir giriş yapalım. Mahkemeler sanığın üzerine atılı suça verilecek ceza iki yılı geçmiyorsa Mahkeme bu hükmü açıklanmasını geri bırakabilir.  Biz bu duruma …

Devamını Oku