Nereye Müracaat Etmeliyim ?

Yaş Düzeltme (Tashihi) için Nereye Başvurmalıyım

Yaş Düzeltme Davasında Yetki Yaş düzeltme (Yaş Tashihi) davalarında yetkili Mahkemeler yaşının düzeltilmesi davasını açan kişinin yani talep eden kişinin ikamet adresi olan yer Mahkemeleridir.  Yaş Düzelteme Davasında Görev İsim tashihi kayıtlarının değiştirilmesi mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. İsim tashihi davalarında görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  Yaş Düzeltme Davasında Dava Açma …

Devamını Oku

Kira Bedeninin Tespiti Davası İçin Nereye Başvurmalıyım

Kira Bedelinin Tespiti Davasında Yetki *Kira Bedelinin Tespiti davalarında yetkili Mahkemeler davalının yani kiraya verilen gayrimenkulun bulunduğu yer  yer Mahkemeleridir.  *Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında  kira sözleşmesinde bir veya birden fazla mahkemeyi yetkili de kılabilirler.  Kira Bedelinin Tespiti Davasında Görev Kira Bedelinin Tespiti Davası görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  …

Devamını Oku

Vasi Davası Açmak İçin Nereye Müracaat Etmeliyim

Vasi Davasında Yetkili Mahkeme Vesayet yani Vasi Davalarında yetkili Mahkeme, kısıtlının yerleşim yeri Mahkemesidir. Vasi Davasında Görevli Mahkeme Vesayet davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Vesayet Makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesidir. Nasıl Müracaat Ederim ? Vasi talebinde bulunmak için, kısıtlının yerleşim yerinde bulunan nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine usulüne uygun hazırlanmış …

Devamını Oku

Boşanmak İçin Nereye Müracaat Etmeliyim

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Boşanma davası açılmadan önce tarafların son kez 6 aydan fazla olmak suretiyle birlikte oturdukları yer Mahkeme yetkilidir. Ayrıca Boşanmak isteyen eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri Mahkemesi de yetkilidir. Boşanma Davasında Görevli Mahkeme Boşanma davalarına bakmaya görevli Mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk …

Devamını Oku

İsim Düzeltilmesi (Tashihi) Davasında Nereye Müracaat Etmeliyim ?

İsim Düzeltme Davasında Yetki İsim düzeltme davalarında yetkili Mahkemeler isim düzeltilmesi talep eden kişinin ikamet adresi olan yer Mahkemeleridir.  İsim Düzelteme Davasında Görev İsim tashihi kayıtlarının değiştirilmesi mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. İsim tashihi davalarında görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  İsim Düzeltme Davasında Dava Açma Süresi Ne Kadardır ? İsmin tashihi …

Devamını Oku

İddet Müddetini Kaldırmak İçin Nereye Müracaat Etmeliyim ?

İddet Müddeti Davasında Yetki İddet müddetinin kaldırılması davalarında genel yetki kuralı gereğince yetkili Mahkemeler iddet müddetinin kaldırılması talep eden davacının ikamet adresi (yerleşim yeri adresi) Mahkemeleridir.  İddet Müddeti Davasında Görev İddet Müddetinin kaldırılması davalarına bakmaya görevli Mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla …

Devamını Oku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz Etmek İçin Nereye Müracaat Etmeliyim ?

Ceza Mahkemeleri tarafından verilen tüm kararlara karşı kararı veren mahkemeye karşı itiraz dilekçenizi verebilirsiniz. Ancak Çeşitli işlerinizden dolayı hakkınızda karar veren mahkemeden farklı bir yerde iseniz dilekçenizi Kararı veren mahkemeye gönderilmek üzere en yakın mahkemeye vermeniz gerekmektedir. Dilekçeyi Nereye Vermeliyim ? Hakkınız verilen H.A.G.B. ye itiraz etmek istiyorsanız usulüne uygun …

Devamını Oku

Yaş Düzeltmek İçin Nereye Başvurulur ?

Yaş Düzeltme Davasında Yetki Yaş düzeltme davalarında yetkili Mahkemeler yaşı düzeltilmesi talep eden kişinin ikamet adresi olan yer Mahkemeleridir.  Yaş Düzelteme Davasında Görev Nüfus kayıtlarının değiştirilmesi mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. Yaş büyütmek veya küçültme davalarında görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  Yaş Düzeltme Davasında Dava Açma Süresi Ne Kadardır ? Yaşını …

Devamını Oku