Konular

İsim Değişikliği (Tashihi) Davası

Haklı bir sebebiniz olması halinde 8049 sayılı Medeni Kanunun 27 maddesi gereğince isminizi değiştirebilirsiniz. İsim değişikliği, diğer adıyla isim tashihi isminizin değişikliğinin nüfus siciline işlenmesi ile gerçekleşir. İsmini değiştiren kişi kişisel durumu değişmez. Nadir de olsa kimi durumlarda ismini değiştiren kişi bu değişiklik nedeniyle zarara uğrayabilmektedir. Kişi isim değişikliği nedeniyle …

Devamını Oku

Kira Bedelinin Tespiti

Kiraya veren ve kiralayan kiralanan gayrimenkulu herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın serbestçe belirleyebilir ve bu durumu kira sözleşmesi ile akdedebilirler . Ancak kimi durumlarda kiralanan gayrimenkulun kullanım bedelinin (kirasının) artırılmasında çekişmeler çıkabilmektedir. Çıkan bu çekişmelerde taraflar kira bedelini tespit ederken, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara …

Devamını Oku

Tasarruf tedbirlerine uymamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-c maddesi gereğince kamu görevlisi ‘kurumları tarafından uygulanmasına karar verilen tasarruf tedbirlerine kayıtsız kalması uymaması  halinde cezalandırılması istemiyle disiplin soruşturması başlatılabilir. Başlatılan disiplin soruşturmasına karşı disiplin soruşturmasına yapan disiplin amiri veya muhakik tarafından memurdan savunma  istenmesi gerekmektedir. Savunma alınmadan memura ceza verilemez.  Disiplin soruşturması yürüten …

Devamını Oku

İstinaf Dilekçesi

İstinaf Nedir ? İstinaf, çekişme konusuna göre ceza veya hukuk mahkemeleri tarafından verilen kararlar (ilk derece mahkemesi) incelendiği olağan kanun yollarından biridir. İstinaf Süresi Ne Zaman Başlar ? İstinaf süresi ceza ve hukuk yargılamasına göre değişmektedir. Genel itibariyle Ceza yargılamasında istinaf süresi tefhim veya tebliğ’den (Mahkeme tarafından verilen kararın okunduğu …

Devamını Oku

Tutuklamaya İtiraz Dilekcesi

Hakkında suç işlediği isnat edilen kişi kovuşturma veya soruşturma aşamasında tutuklanabilmesi aşağda 3 başlık halinde belirtmiş olduğumuz hususların gerekçekleşmesi ile tutuklamaya sevk edilebilirler. Bu 3 başlıkta belirtilen gerekçeler ile soruşturma yani savcılık tarafından yürütülen aşamada Cumhuriyet Savcısının talebi ile Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile, kovuşturma aşamasında yani mahkeme aşamasında ise …

Devamını Oku

Özgeçmiş (Cv)

Günümüzde iş görüşmelerinde ve görüşme öncesinde işveren tarafından talep edilen en çok  talep edilen araçlardan biri Özgeçmiş  diğer bir  adıyla CV’dir. Etkili bir özgeçmiş (CV) iş görüşmelirinde sizli bir adım önde hatta neticeye ulaşmanızda bitirici adımda olduğu söylenebilir.  Sitemiz tarafından üretilmiş olan özgeçmiş örnekleri aşağıdı PDF formatında (özgeçmiş PDF) ve …

Devamını Oku

Boşanma Dilekçesi

Kanunlarımıza göre aile birlikteliğinin son bulma türlerinden biride boşanmadır. Boşanma evli olan taraflardan herhangi birinin vereceği dilekçe ile açılabileceği gibi tarafların anlaşmaları üzerine iki tarafın imzalayacağı dilekçe ile de açılabilmektedir. İki tarafında anlaştığı boşanma davalarında taraflar usulüne uygun yazmış oldukları dilekçe ve bir protokol ile görevli ve yetkili mahkemeye müracaatlarıyla …

Devamını Oku

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ (TAHLİYE SÖZLEŞMESİ)

KİRA SÖZLEŞMESİ (EV KİRA KONTRATI) Kira Sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda tanımlanmıştır. Buradaki tanıma Kira sözleşmesi, Mülk sahibi (kiraya verenin) bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya belirli veya belirli olmayan süreli olarak bırakmayı, kiracının da buna karşılık kiraya verene (mülk hahibi) kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği …

Devamını Oku

Kayyım Nedir ?

Kayyım Nedir ? Kayyım kelime anlamı olarak bir işi yerine getiren veya bir işi yerine getirmek için üstlenen anlamında kullanılmaktadır. Hukuki açıdan incelersek belli şartlar oluşan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla hukuki tasarrufta bulunma yetkisi verilen kişiye denir. Kayyım aşağıda da izah ettiğimiz üzere iki şekilde tesis edilmektedir. Kayyım …

Devamını Oku