Memur Disiplin Cezaları

Devletin daimi ve sürekli işlerini yürütmek amacıyla aylıklı olarak görevlendirilen  Memurlar kamu hizmetlerini yürütürken kanunlara, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ve yöntemlkilerine uygun davranmaları gerekmektedir. Devlet memurları kendilerinden beklenen görev ve ödevlerinin dışında davranmaları halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 125 ve devamı maddeleri gereğince disiplin cezaları ile cezalandırılabilirler. Aşağıda da belirtmemize rağmen …

Devamını Oku

Yaş Düzeltme (Tashihi) için Nereye Başvurmalıyım

Yaş Düzeltme Davasında Yetki Yaş düzeltme (Yaş Tashihi) davalarında yetkili Mahkemeler yaşının düzeltilmesi davasını açan kişinin yani talep eden kişinin ikamet adresi olan yer Mahkemeleridir.  Yaş Düzelteme Davasında Görev İsim tashihi kayıtlarının değiştirilmesi mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. İsim tashihi davalarında görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  Yaş Düzeltme Davasında Dava Açma …

Devamını Oku

İdare Mahkemesine İtiraz Dilekçesi

Bilindiği üzeri bir idari eylem nediniyle meydana gelen çekişmenin çözüm yeri idari yargıdır. Kurum tarafından verilen disiplin cezasına karşı disiplin cezalarına karşı usulüne uygun itiraz edilebilir, yapılan itiraz ile talep red edilirise ve verilen karar kesinleşirse. Kurum tarafından verilen disiplin cezaları ilgililere tebliğ edilir. Kurum tarafından verilen karar bir idari …

Devamını Oku

Ara Karar Cevabı Dilekçesi

Adli ve İdari Yargı tarafından ilk derece olsun ikinci derece olsun yapılan yargılama sırasında hakimin yargılamayı yürütmek amacıyla verilen kararlara denmektedir. Bu kararlar yargılama son verme amacı gütmeyip, bilakis yargılamanın tamamlanması için gerekli hususların tamamlanmasına yönelik kısaca verilecek olan asıl karara hizmet için kurulan hükümlerdir. Ara kararlar genellikle kurum ve …

Devamını Oku

Kira Bedelinin Tespiti Dilekcesi İndir

Kiraya veren ve kiralayan kiralanan gayrimenkulu herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın serbestçe belirleyebilir ve bu durumu kira sözleşmesi ile akdedebilirler . Ancak kimi durumlarda kiralanan gayrimenkulun kullanım bedelinin (kirasının) artırılmasında çekişmeler çıkabilmektedir. Çıkan bu çekişmelerde taraflar kira bedelini tespit ederken, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara …

Devamını Oku

Kira Bedeninin Tespiti Davası İçin Nereye Başvurmalıyım

Kira Bedelinin Tespiti Davasında Yetki *Kira Bedelinin Tespiti davalarında yetkili Mahkemeler davalının yani kiraya verilen gayrimenkulun bulunduğu yer  yer Mahkemeleridir.  *Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında  kira sözleşmesinde bir veya birden fazla mahkemeyi yetkili de kılabilirler.  Kira Bedelinin Tespiti Davasında Görev Kira Bedelinin Tespiti Davası görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  …

Devamını Oku

Vasi Davası Açmak İçin Nereye Müracaat Etmeliyim

Vasi Davasında Yetkili Mahkeme Vesayet yani Vasi Davalarında yetkili Mahkeme, kısıtlının yerleşim yeri Mahkemesidir. Vasi Davasında Görevli Mahkeme Vesayet davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Vesayet Makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesidir. Nasıl Müracaat Ederim ? Vasi talebinde bulunmak için, kısıtlının yerleşim yerinde bulunan nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine usulüne uygun hazırlanmış …

Devamını Oku

İsim Değişikliği (Tashihi) Davası

Haklı bir sebebiniz olması halinde 8049 sayılı Medeni Kanunun 27 maddesi gereğince isminizi değiştirebilirsiniz. İsim değişikliği, diğer adıyla isim tashihi isminizin değişikliğinin nüfus siciline işlenmesi ile gerçekleşir. İsmini değiştiren kişi kişisel durumu değişmez. Nadir de olsa kimi durumlarda ismini değiştiren kişi bu değişiklik nedeniyle zarara uğrayabilmektedir. Kişi isim değişikliği nedeniyle …

Devamını Oku

Kira Bedelinin Tespiti

Kiraya veren ve kiralayan kiralanan gayrimenkulu herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın serbestçe belirleyebilir ve bu durumu kira sözleşmesi ile akdedebilirler . Ancak kimi durumlarda kiralanan gayrimenkulun kullanım bedelinin (kirasının) artırılmasında çekişmeler çıkabilmektedir. Çıkan bu çekişmelerde taraflar kira bedelini tespit ederken, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara …

Devamını Oku