Veraset Belgesi (Mirasçılık Belgesi)

Veraset kelimesinin kökenini incelersek, Haksahibi olma, mirascı olma anlamlarına gelmektedir. Mirasçılık belgesine veraset belgesi veya veraset ilamı da denmektedir. Veraset belgesi vefat eden bir kişinin geriye kalan hak sahibi olan mirasçılarının miras paylarının gösterildiği karardır. Bu kararı Mahkemelerden (Sulh Hukuk Mahkemelerinden) alabileceğiniz gibi noterliklerden de alabilirsiniz. Mahkemeden (Sulh Hukuk Mahkemesinden) veya Noterlerden alacağınız veraset ilamının bir farkı yoktur. İki ilamda resmi işlemlerde kullanılabilir. İstatistik sonuçları gösteriyor ki toplum olarak veraset ilamını mahkemelerden almayı tercih etmekteyiz.

Noterden mi yoksa Mahkemeden mi Veraset İlamı almalıyım ?

Yukarıda da anlattığımız gibi iki ilamda resmi işlemlerde kullanılmaktadır. İksinin de avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

 • Eğer süre yönünden sıkıntınız var ise  noterlere bavuşurumanızı tavsiye ederiz. Noterler genellikle Mahkemelere oranla daha kısa zamanda veraset ilamını vermektedirler. (Ancak kimi adliyelerde de çok kısa zaman içinde birkaç saat içinde verebilmektedirler.)
 • Mahkemeler olsun Noterler olsun veraset ilamı taleplerinizde sizden belli harçlar ve giderler talep etmektedirler.  Gider açısından bakarsanız Mahkemelerden alacağınız ilam Noterden alacağınız ilamdan daha ucuza gelecektir.
 • Karmaşık veraset ilamınız var ise, Mahkemelere müracaat etmenizi tavsiye ederiz, keza kimi zaman noterler karmaşık veraset ilamlarını kabul etmeyerek Mahkemelere yönlendirmektedirler. Mahkemelere verilen veraset ilamları problemli olsa bile mahkemeler tarafından gerekirse bilirkişiye sevk edilmek suretiyle çözülmektedir. 
 • Bilindiği üzere veraset ilamlarını Noterler daha önceki tarihlerde veremiyorlardı. Bu durumun sonucu olarak toplumda genellikle Mahkemeden ilamlarını tercih etmektedirler. 
 • Bazı kurumlar özellikle Mahkeme ilamı isteyebilmektedirler. 

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı ?

Murisin (Miras bırakan) veraset ilamı  Mahkemeler veya noterlikler tarafından çıkartılırken kardeşler eşit paylar alır. (Konuyu bir bütün olarak anlayabilmek için lütfen sayfa sonuna kadar okuyunuz.) 

Babadan Kalan Miras Paylaşımı ?

Genel olarak babadan kalan miras 4 pay kabul edilir.  Eğer Anne sağ ise 1/4’ü anneye verilir, geriye kalan miras ise çocuklara eşit olarak paylaşılır. Eğer anne, babadan önce vefat etmiş ise anne mirasçılıktan çıkmış olur. Miras 4 pay kabul edilip tamamı çocuklara eşit paylaştırılır. (Konuyu bir bütün olarak anlayabilmek için lütfen sayfa sonuna kadar okuyunuz.) 

Ölen Eşinin Babasından Kalan Mirası Sağ Eş Alabilir mi ?

Ölen eş, muristen (üst soyundan-kayınvalide, kayana vb.) önce ölmüş ise, yaşayan eş,  muristen (üst soydan-kayınvalide, kaynana vb.) kalan mirası alamaz. Ancak müşterek çocukları eşit oranda vefat eden babalarının payına düşen miktarı alırlar (Konuyu bir bütün olarak anlayabilmek için lütfen sayfa sonuna kadar okuyunuz.) 

Evlatlık Mirastan Pay  Alabilir mi ?

Miras bırakanın (murisin) kanunlarımıza göre evlatlık edindiği kişi de, kan hısımlığına bağlı mirasçılarda olduğu gibi mirastan pay alabilir. (Konuyu bir bütün olarak anlayabilmek için lütfen sayfa sonuna kadar okuyunuz.)

Yukarıda sıkça sorulan sorulara kısaca cevap verdik, aşağıdaki yazımızı da okumanız halinde anlam bütünlüğü oluşacaktır. Web sitemiz tarafından sizler için hazırlanan veraset ilamı talep dilekçelerini paylaşıyoruz. Mahkemelere sunarken kullanabileceğiniz dört dilekçeyi de incelemenizi tavsiye ederiz.   

Veraset Dilekçesi Örnek 1
Veraset Dilekçesi Örnek 2
Veraset Dilekçesi Örneği 3
Veraset Dilekçesi Örnek 4

Sitemiz tarafından oluşturulan ve paylaşılan dilekçeleri, herhangi bir üyelik veya ücret talebi olmaksızın rahatlıkla bilgisayarınıza word formatında indirip üzerinde değişiklik yaparak kullanabilirsiniz. Dilekçeyi kullanmak için lütfen indirme sayfamızı ziyaret ediniz.  (İlgili sayfaya yönlendirilmek için site içi arama motoruna “veraset belgesi talep dilekçesi indir” yazdığınız taktirde çıkan sonuçlarda sayfamıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca sayfa sonunda yönlendirme linkine tıklayarak ta sayfaya ulaşabilirsiniz.

4271 sayılı Türk Medeni Kanununa göre vefat eden bir kişinin mirasının başka bir tarafa geçmesi, Kan Hısımlığı, Eş, Evlatlık, Devlet olmak üzere 4 şekilde gerçekleşir. Bunları kısaca inceleyecek olursak

Miras dağılımında sağ eşe mirasın 1/4’ü, sağ çocuklara ise 3/4’ü eşit oranda paylaştırılır.

A) Kan Hısımlığı

Kan Hısımlığı: Mirasın kan yolu ile akrabalar arasında geçmesidir. Kan hısımlığında miras halef yoluyla murisin altsoyuna geçmektedir. Genellikle miras altsoya geçmesine rağmen kimi durumlarda üst soyada geçebilmektedir. Burada bir tırnak açık bazı hususları açıklamak gerekmektedir.

 • Murisin (miras bırakanın) ölüm tarihinden önce çocuklarından biri ölmüş ise bu durumda ölen çocuk miras alamaz, ancak ölen çocuğun yasal mirasçıları var ise murisin mirasını alabilir.
  Bu durum mirasın reddi müessesesinde de aynı şekilde işler, mirası red eden mirasçıya miras geçmez ancak mirası red edenin alt soyuna geçer, bu durum yukarıda izah ettiğimiz Murisin mirasçısının muristen önce ölme durumuyla aynı hukuki sonucu doğurur.
 • Murisin (miras bırakanın) altsoydan mirasçısı yok ise miras üst soya yani anne babaya geçer, Bu durumda murisin anne babası eşit durumda mirasçılardır. (Anne babanın ölmüş olması durumda kendilerine intikal eden miras yukarıda izah edildiği gibi alt soyuna geçer)
 • Murisin (mirasın bırakanın) altsoyundan birasçı yok ise üst soydan anne ve babasınında mirasçısı yok ise miras büyükanne ve büyükbabaya geçer ( Büyükanne büyükbabanın ölmüş olması durumda kendilerine intikal eden miras yukarıda izah edildiği gibi alt soyuna geçer)
  Murisin (miras bırakanın) evlilik dışında doğmuş soybağı diğer hısımlar gibi miraçsı olurlar.

“Bu durumda hâkim hükmüyle soybağı hükmü kurulmuş olmaldır.”

B) Sağ Kalan Eş

Murisin sağ kalan eşi belli oranlarda mirasçı olurlar. Bu oranlar aşağıda verilmiştir.

 • Murisin (Miras bırakanın) altsoyu var ise mirasın 1/4’ünü
 • Murisin (Miras bırakanın) üst soy (ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa) mirasın 1/2,
 • Murisin (Miras Bırakanın) büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 3/4 , bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

C) Evlatlık

Muris (Miras bırakan) eğer evlatlık edinmiş ise bu kan hısımlığında olduğu gibi mirasçı olur. “

“Ancak Evlat edinen ve akrabaları evlatlığa mirasçı olamazlar “

D) Devlet

Murisin yani Miras bırakanın herhangi bir mirasçısı olmaksızın vefat etmesi halinde mirasın tamamı Devlete kalmaktadır.

YakınlığıAdı SoyadıMedeni DurumuKaydı
KendisiAHMETEvli01/01/2020
Eşi XXXEvliSağ
Oğlu YYYBekarSağ
KızıZZZEvli 01/01/2019
OğluRRRBekar01/01/2021
YakınlığıAdı SoyadıMedeni DurumuKaydı
KendisiZZZEvli01/01/2019
EşiAAAEvliSağ
OğluBBBBekarSağ
KızıCCCEvliSağ

Muris Ahmet’in alt soyu sağdır bu nedenle eşi XXX mirastan 1/4 oranında hisse alacaktır, murisin oğlu RRR 01/01/2021 tarihinde muristen sonra bekar bir şekilde vefat etmiştir. Bekar olması nedeniyle altsoydan mirasçısı yoktur. Bu nedenle RRR mirastan pay almayacaktır. Murisin kızı ZZZ 01/01/2019 tarihinde muristen önce vefat etmiştir. Murisin kızı ZZZ evlidir, ZZZ nini eşi AAA mirastan pay alamaz ancak, çocukları annesinin payını eşit oranda alır, Murisin oğlu YYY sağdır mirastan payını alacaktır. Murisin eşi mirastan 1/4 çocuklar ise kalan oranı yani 3/4 oranını eşit oranda paylaşacak şekilde hisse alacaklardır.

Bunu matamatiksel olarak paylaştırırsak murisin eşi ve 2 çocuğu olduğunu düşündüğümüzde Murisin mirasını 16 pay kabul edilmesi gerekir. Bu 16 payın 1/4’ü yani 4 payı sağ eşi XXX’e, geri kalan 3/4 payı (12 payı ) iki çocuk YYY ve ZZZ arasında eşit olarak paylaştırdığımızda YYY’ye 6 pay, ZZZ mirasçılarına ise 6 pay düşecektir.

 • Murisin mirası 16 pay kabul edilerek
  • 4 payının sağ eşi XXX’e
  • 6 payının sağ oğlu YYY’ye
  • 3 Payının ZZZ’nin sağ kızına
  • 3 payının ZZZ’nin sağ oğluna

Yönetici admin

Merhaba, ben Öncay, dilekceindir.com'un kurucusuyum, siteyi kurarken temel amacım, herkesin anlayabileceği sade bir site hazırlamaktı. Okumak istediğiniz yazıların veya indirmek istediği belgeleri rahatlıkla ulaşabilmenizi ve birkaç tıkla halletmenizi hedefledim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. İyi çalışmalar diliyorum.

İlginizi çekebilir

Tasarruf tedbirlerine uymamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-c maddesi gereğince kamu görevlisi ‘kurumları tarafından uygulanmasına karar verilen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir