Suç Duyurusu

Suç Duyurusu Nasıl Yapılır ? Suç Duyurusu Yapılma Usulü ? Suç duyurusu dilekçeyle veya tutanağa geçirilmek suretiyle yazılı olarak yapılabilir.  Şikayet ve ihbarda bulunacak kurumlara müracaat sırasında beyanlarınız tutanağa geçilerek imzanız alınmak suretiyle olabileceği gibi usulüne uygun dilekçe ile de olmaktadır. Adliyelerde genellikle dilekçe talep edilmektedir. Adliye Müracaatlarınızda dilekçenizin olması …

Devamını Oku

İzin Dilekçesi İndir

İzin Dilekçesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, anılan Kanunun 102 ve devamı maddelerinde kullanabilecekleri izinleri saymıştır. Konunun biraz fazla olması nedeniyle sizlerle genellikle memurların yoğun olarak kullandıkları dilekçeler üzerinde durarak örnekler vereceğiz. Memurların Kanundan gelen izin haklarını kullandıkları izinleri kısaca sıralarsak bunlar; yıllık izin, Babalık İzni, doğum izni, …

Devamını Oku

2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bilindiği üzere Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Avukatlık Asgari Ücret Tarife hükümleri uygulanır.  Ayrıca taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış …

Devamını Oku

Sendika Üyeliğinin Son Bulması

657 Sayılı kanuna tabi Devlet Memurları 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince, ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak amacıyla çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda faaliyet gösteren sendikaya üye olabilirler. Ayrıca üye olunan sendikanın ve sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun yetkili organlarında görev alabilirler. Nasıl Sendika Üyesi Olurum ? …

Devamını Oku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının (Hagb) Silinmesi Dilekçesi

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kısaca H.A.G.B. kararı silinebilir mi veya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Süresi Dolunca Silinir mi ? Merak ettiğiniz bu soruların cevabını vermeden önce kısa bir giriş yapalım. Mahkemeler sanığın üzerine atılı suça verilecek ceza iki yılı geçmiyorsa Mahkeme bu hükmü açıklanmasını geri bırakabilir.  Biz bu duruma …

Devamını Oku

Arşiv Kaydının Silinmesi Dilekçesi

Mahkeme tarafından verilen ceza, kararın kesinleşmesini müteakip, sicil kayıtlarına işlenir. Peki oluşan bu kayıtlar nasıl silinir ? Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, Ceza zamanaşımının dolması,  Genel af Halinde Adli Sicil Kaydı, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır. …

Devamını Oku

2022 UZLAŞTIRMACI ASGARİ UCRET TARİFESİ

Uzlaştırmacının yaptığı görev neticesinde alacağı üçret, uzlaştırmacının evraklarını tesliminden sonra makul süre içerisinde, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak Adalet Bakanlığı …

Devamını Oku

İsim Düzeltilmesi (Tashihi) Davasında Nereye Müracaat Etmeliyim ?

İsim Düzeltme Davasında Yetki İsim düzeltme davalarında yetkili Mahkemeler isim düzeltilmesi talep eden kişinin ikamet adresi olan yer Mahkemeleridir.  İsim Düzelteme Davasında Görev İsim tashihi kayıtlarının değiştirilmesi mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. İsim tashihi davalarında görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  İsim Düzeltme Davasında Dava Açma Süresi Ne Kadardır ? İsmin tashihi …

Devamını Oku

İstinaf Dilekçesi İndir

Asliye Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi İndirAsliye Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi (Başka bir ilden gönderilen) indirAğır Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi İndirAğır Ceza Mahkemesi İstinaf Dilekçesi (Başka bir ilden gönderilen) indir

Devamını Oku

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

SABIKA KAYDI, ADLİ SİCİL KAYDI NEDİR ? Ceza Mahkemeleri tarafından yapılan yargılama neticesinde kişi suçlu görülür ise hakkında verilen kanun yollarına boşvurulmadan veya kanun yollarının tüketilmesinden (itiraz, istinaf veya temyiz) sonra kesinleşmesini müteakip kararı veren mahkemece karar gereğinin yerine getirilmesi üzere ilgili savcılığa teslim edilir. Cumhuriyet Başsavcılığı kararda yazılan cezanın …

Devamını Oku