İddet Müddetini Kaldırmak İçin Nereye Müracaat Etmeliyim ?

İddet Müddeti Davasında Yetki İddet müddetinin kaldırılması davalarında genel yetki kuralı gereğince yetkili Mahkemeler iddet müddetinin kaldırılması talep eden davacının ikamet adresi (yerleşim yeri adresi) Mahkemeleridir.  İddet Müddeti Davasında Görev İddet Müddetinin kaldırılması davalarına bakmaya görevli Mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla …

Devamını Oku

İddet Müddetinin Kaldırılması Dilekçesi

İddet Müddet Örnek Dilekçe (Raporsuz) İddet Müddet Örnek Dilekçe (raporlu) Evli çiftlerin birbirlerinden ayrılmaya karar vermeleri üzerine Aile Mahkemelerine (Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine) anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası açmaları gerekmektedir. Yetkili ve görevli mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinden tarafların boşanmalarına karar verildiği taktirde karara karşı kanun …

Devamını Oku

Memur Disiplin Cezasının Silinmesi

Uyarma Cezasının Sicilden Silinmesi Devlet Memurlarının gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerden ötürü meydana gelen aksaklıklar nedeniyle dikkatli olmasının yazılı bir şekilde uyarılması ile oluşan disiplin cezaları disiplin hükmünden beş (5) yıl sonunda silinme şartları oluşmaktadır. Belirlenen 5 yıllık süre zarfında olumlu davranışları da dikkate alınarak memurun almış olduğu disiplin cezası özlük dosyasından …

Devamını Oku

Memur Verilen Disiplin Cezalarına İtiraz Dilekçeleri

A) Uyarma Cezası Verilen Eylemler İçin Savunma Dilekçeleri Uyarma mumurun, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı bir şekilde bildirilmesidir. Memurlara Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılması, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesi; görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında …

Devamını Oku

Memur Disiplin Soruşturması Savunma Dilekçesi

A) Uyarma Cezasına Karşı Savunma Dilekçeleri a) Verilen Emirlerin Yapılması, Resmi Araçların Korunmaması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-a maddesi gereğince kamu görevlisi ‘Verilen emirleri ve görevlerin tam ve zamanında  yapmakmadığı, görev yaptığı kurumda belirlenen usul ve esaslar uygulanmasında kayıtsız kaldığı,  görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması …

Devamını Oku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz Dilekçesi

Ceza Mahkemeleri tarafından hakkınızda verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararına karşı kanun yolu üst mahkemeye itirazdır. Kısa adı H.A.G.B. hakkında ayrıntılı bilgi almak için bu konu hakkında anlaşılır bilgi edinebilmek için “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” sayfamızı ziyaret ediniz. Sitemizde sizler için hazırladığımız itiraz dilekçelerini PDF formatında inceleyebilir ayrıca Word formatında …

Devamını Oku

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İtiraz Etmek İçin Nereye Müracaat Etmeliyim ?

Ceza Mahkemeleri tarafından verilen tüm kararlara karşı kararı veren mahkemeye karşı itiraz dilekçenizi verebilirsiniz. Ancak Çeşitli işlerinizden dolayı hakkınızda karar veren mahkemeden farklı bir yerde iseniz dilekçenizi Kararı veren mahkemeye gönderilmek üzere en yakın mahkemeye vermeniz gerekmektedir. Dilekçeyi Nereye Vermeliyim ? Hakkınız verilen H.A.G.B. ye itiraz etmek istiyorsanız usulüne uygun …

Devamını Oku

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Sitemizde H.A.G.B. anlaşılır bir şekilde anlatılmıştır. Ayrıca sitemiz tarafından hazırlanan örnek dilekçeleri sayfanın devamında bulubilirsiniz. Dilekçeleri inceleyebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ceza Mahkemelerinde yapılan yargılama neticesinde verilen kararların bir kısmında Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılması kısaca “H.A.G.B.” yazdığı dikkatinizi çekmiştir. Peki Nedir bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması ? Ceza Mahkemeleri tarafından yapılan …

Devamını Oku

Mahkeme Gider Avansının İadesi

Hukuk ve İdare Mahkemelerde dava açıldığınız taktirde Mahkeme tarafından kullanılmak üzere bir miktar para (Gider Avansı) mahkemeler veznesinde muhafaza altına alınır. Mahkeme muhafaza altına alınmış olan bu miktar ile yargılama aşamasında karşılaştığı giderleri karşılar. Gider Avansı İadesi dilekçesi (JPG) Gider Avansının İadesi Dilekçesi PDF Bazı durumlarda Mahkemece muhafaza altına alınmış …

Devamını Oku

Mazeret Dilekçesi

Ceza Mahkemelerinde açılmış olan bir davada yada, sizin veya bir başkasının sizin aleyhinize açmış olduğu bir davada taraf sıfatınız var ise Mahkeme sizin beyanlarınızı tespit amacıyla sizi mahkemeye çağırabilir. Genel yapısı ile bilinmesi gereklidir ki, mahkeme dosyalarında olmasanız dahi Mahkeme sizi dinlemek için bilginize veya görgünüze başvurmak için çağırabilir. Mahkemeler …

Devamını Oku