2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2021 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Bilindiği üzere Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Avukatlık Asgari Ücret Tarife hükümleri uygulanır.  Ayrıca …

Devamını Oku

Veraset Belgesi Talep Dilekçesi İndir

Veraset Belgesi Talep Dilekçesi (Tanıklı-Üstsoy Anne)Veraset Belgesi Talep Dilekçesi (Tanıksız-Üstsoy Anne)Veraset Belgesi Talep Dilekçesi (Tanıklı- Üstsoy Dede)Veraset Belgesi Talep Dilekçesi (Tanıksız-Üstsoy Dede) Sitemizde yayınlanmasını istediğiniz dilekçeler için lütfen irtibata geçiniz

Devamını Oku

Veraset Belgesi (Mirasçılık Belgesi)

Veraset kelimesinin kökenini incelersek, Haksahibi olma, mirascı olma anlamlarına gelmektedir. Mirasçılık belgesine veraset belgesi veya veraset ilamı da denmektedir. Veraset belgesi vefat eden bir kişinin geriye kalan hak sahibi olan mirasçılarının miras paylarının gösterildiği karardır. Bu kararı Mahkemelerden (Sulh Hukuk Mahkemelerinden) alabileceğiniz gibi noterliklerden de alabilirsiniz. Mahkemeden (Sulh Hukuk Mahkemesinden) …

Devamını Oku

Tebligat Kanunun 21. Maddesine Göre Tebliğ

21 maddesine göre tebligat Tebligat Kanunun 21. maddesine göre teblig iki başlığa ayrılmaktadır. Tebligat kanununda da iki fıkra halinde incelenen bu durumun ilki Tebligat memurunun gösterilen adreste tebligatı yapamaması veya adreste bulunanların tebligatı alamaması durumudur. Bu durumda tebligat memuru tebligat evrakını muhtara teslim eder ve ihbarnameyi de kapıya yapıştırır, ‘Eğer …

Devamını Oku

2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Uzlaştırmacının yaptığı görev neticesinde alacağı üçret, uzlaştırmacının evraklarını tesliminden sonra makul süre içerisinde, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak Adalet Bakanlığı …

Devamını Oku

UZLAŞTIRMA RAPORU İNDİR

Edimsiz Uzlaştırma Raporu İndir Edimsiz Uzlaştırma Raporu (Tarafların birbirlerine karşı eylemleri nedeniyle) Edimli (Maddi) Uzlaştırma Raporu İndir Edimli Uzlaşma (Taksitli, İlerli tarihli) Edimli (Bağış) Uzlaştırma Raporu İndir Görüşmelerde Tarafların Uzlaşamamasına ilişkin Uzlaştırma Raporu Edimli (Özür Dilemek) Uzlaştırma Raporu İndir Edimsiz Uzlaşma (Velayet Altındaki Suça Sürüklenen Çocuklar) Kısmi Uzlaştırma (İlk müştekinin …

Devamını Oku

ÖRNEK UZLAŞTIRMA RAPORLARI

Uzlaşma teklifinin kabulünden sonra yürütülen sonuç sonucunda taraflar arasında çıkan sonuca göre uzlaştırmacı tarafından Ek:3 kullanılmak suretiyle uzlaştırma raporu tanzim edilmesi gerekmektedir. Uzlaşma edimli sağlanabileceği gibi edimsiz de sağlanabilmektedir. Uzlaştırmacılar tarafından düzenlenen raporlar incelendiğinde her uzlaştırmacının rapor farklı şekilde tanzim ettiği aşikardır. Raporun hukuki sonucu düşünüldüğünde tarafların hak kayıplarına neden …

Devamını Oku

İDARİ YARGI HARÇLARI VE POSTA MASRAFLARI

İdari Yargı Harçları ve Gider Avansları Bilindiği üzere İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, İdare Dava Daireleri, Vergi Dava Daireleri ve Danıştay tarafından alınacak olan maktu ve nisbi harçlar 192 sayılı Harçlar Kanununun 138 maddesi gereği her yıl , yıl başından sonra geçerli olmak üzere yeniden değerlenme oranı belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanır. …

Devamını Oku

Özürsüz ve İzinsiz Görev Yerine Geç Gelmek

PDF formatı JPEG Formatı Devlet memurları belirlenen mesai saatlerine riayet etmek zorundadırlar. Herhangi bir mazereti olmaksızın ve amirinden izin almaksızın göreve geç gelme fiili disiplin cezasını gerektirebilir. Herhangi bir mazereti olmaksızın ve amirinden izin almaksızın görev mahalline geç gelen memur hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-b maddesi gereğince disiplin …

Devamını Oku

Uzlaştırmacı Tebligat Listesi İndir

PDF Formatı JPEG Formatı İlgili savcılıklar olsun mahkemeler olsun çıkartılan her tebligat PTT ye verilmeden önce tebligat listesi yapılmak zorundadır. Tebligat listesi ile ilerde tebligatın postaya verilip verilmediği gibi hususlarda teredüt hasıl olduğunda listeler esas alınır, ayrıca tebligat akibetinin araştırılmasıda bir çok birimde listeler vasıtasıyla yapılmaktadır. Tebligat listesinin diğer bir …

Devamını Oku