Tutuklamaya İtiraz Dilekcesi

Hakkında suç işlediği isnat edilen kişi kovuşturma veya soruşturma aşamasında tutuklanabilmesi aşağda 3 başlık halinde belirtmiş olduğumuz hususların gerekçekleşmesi ile tutuklamaya sevk edilebilirler. Bu 3 başlıkta belirtilen gerekçeler ile soruşturma yani savcılık tarafından yürütülen aşamada Cumhuriyet Savcısının talebi ile Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile, kovuşturma aşamasında yani mahkeme aşamasında ise Cumhuruyet Savcısının talebi üzerine ilgili Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilebilir.

Kişinin tutuklanması için gerekli olan şartlar

Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 2
Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 1
  • ilki, şüpheli veya sanığın kaçacağı veya saklanacağı gibi somut olaylardır,
  • ikinci olarak Şüpheli veya sanığın davranışlarıdır. Eğer soruşturma aşamasında şüpheli, kovuşturma aşamasında sanığın delilleri yok etmek, gizlemek, değiştireceği hussunda şüpheler varise yada, tanıklar veya mağdurlar üzerinde tehdit baskı yapılması girişiminde bulunacağı yönünde şüpheler var ise şüpheli veya sanığın tutuklanması istenebilir.
  • Bazı suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphenin oluşmasır. Aşağıda sayacağımız suçların işlendiğine dair kuvvetli şüphenin olması halide kişinin tutuklanması istenebilir. Ayrıca Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, Kasten Öldürme, Silahla işlenmiş kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, İşkence, Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Hırsızlık ve yağma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Devletin Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar,silah kaçakçılığı, Zimmet, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinde sayılan suçlar.Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

web sayfamızda PDF ve JPG formatında paylaşmış olduğmuz tutuklamaya itiraz dilekçerini Word formatında bilgisayarınıza indirip üzerlerinde gerekli değişiklikleri yaparak kullanabilirsiniz. Sayfamızda paylaşmış olduğumuz tutuklamaya itiraz dilekçelerini indirmek için lütfen sayfa sonundaki indirme linklerini tıklayınız.

Tutukluluk Süresi

  • Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlarda: En fazla 1 yıldır. Ancak gerekçeleri gösterilmek üzere yarısı oranında yani 6 ay daha uzatılabilir.
  • Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Girmeyen Suçlarda:En fazla 2 yıldır. Ancak gerekçeleri gösterilmek üzere yarısı oranında yani 1 yıl daha uzatılabilir.
  • Ağır Ceza Mahkemesi Görevinde Giren Suçlarda: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı geçemez.

Tutukluluk Süresinin Uzatılması

Tutukluluk süresi 30 günlük süreleri geçmemek kaydıyla, savcılık tarafından ilgili sulh ceza hakimliğinden şüphili/sanğın tutuklulu halinin devamının değerlendirilmesini ister.

Tutuklamaya İtiraz

Hakkında tutuklama kararı verilen kişi Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında
salıverilmesini isteyebilir.

Yönetici admin

Merhaba, ben Öncay, dilekceindir.com'un kurucusuyum, siteyi kurarken temel amacım, herkesin anlayabileceği sade bir site hazırlamaktı. Okumak istediğiniz yazıların veya indirmek istediği belgeleri rahatlıkla ulaşabilmenizi ve birkaç tıkla halletmenizi hedefledim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. İyi çalışmalar diliyorum.

İlginizi çekebilir

Kira Bedelinin Tespiti Dilekcesi İndir

Kiraya veren ve kiralayan kiralanan gayrimenkulu herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın serbestçe belirleyebilir ve bu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir