Uncategorized

İzin Dilekçesi İndir

İzin Dilekçesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, anılan Kanunun 102 ve devamı maddelerinde kullanabilecekleri izinleri saymıştır. Konunun biraz fazla olması nedeniyle sizlerle genellikle memurların yoğun olarak kullandıkları dilekçeler üzerinde durarak örnekler vereceğiz. Memurların Kanundan gelen izin haklarını kullandıkları izinleri kısaca sıralarsak bunlar; yıllık izin, Babalık İzni, doğum izni, …

Devamını Oku