Memur Verilen Disiplin Cezalarına İtiraz Dilekçeleri

A) Uyarma Cezası Verilen Eylemler İçin Savunma Dilekçeleri

Uyarma mumurun, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı bir şekilde bildirilmesidir. Memurlara Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılması, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesi; görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermesi; Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmemesi görevinde erken ayrılması; belirlenen tasurruf tedbirlerine riayet etmesi; Usulsüz müracaat veya şikayette bulunması, Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunması; Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalması; Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranması; Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunması gibi nedenlerle açılan disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A maddesi uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılabilirler. Verilen disiplin cezasına karşı kararın memura tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz neticesinde itirazın haklı görülmesi halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirir ve cezayı kaldırabilirecekleri gibi daha hafif bir ceza da verebilirler. 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz edilmeyen disiplin kararları kesinleşir. Dilekçeleri word formatında bilgisayarınıza indirip üzerlerinde değişiklik yaparak kullanmak istiyorsanız. Aşağıdaki butonları kullanınız..

Belgelerin Korunmasında Düzensiz Davranmak
İzinsiz ve Özürsüz Görev Yerini Terk Etmek
Tasarruf Tedbirlerine Riayet Etmekek Uymamak
Usulsüz Müracaat veya Şikayette Bulunmak
Memura Yakışmayan Tutum ve Davranış içinde bulunmak

PDF formatında paylışılan dilekçeleri word formatında bilgisayarınıza rahatlıkla indirerek üzerlerinde gerekli düzenlemeler yaptıktan sonra kullanabilirsiniz. Dilekçeleri word formatında bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki butonları tıklayınız.

Dilekçeleri İndirmek İçin Tıklayın

B) Kınama Cezası Verilen Eylemler İçin Savunma Dilekçeleri

Memurun görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun bildirilmesidir. Memurlara verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmasında; Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemeleri halinde; görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmalarında; hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmalarında,Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmalarında, kayıpetmelirende; iş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmalarında, söz veya hareketle sataşmalarında; görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmaları ve bu tür yazı yazmaları, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmelelir veya yazmaları; verilen emirlere itiraz etmeleri; borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmaları ve kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmaları gibi nedenlerle açılan disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/B maddesi uyarınca uyarma cezasının bir üst cezası olan Kınama ile cezalandırılabilirler. Verilen disiplin cezasına karşı kararın memura tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz neticesinde itirazın haklı görülmesi halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirir ve cezayı kaldırabilirecekleri gibi daha hafif bir ceza da verebilirler. 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz edilmeyen disiplin kararları kesinleşir.

Özürsüz ve İzinsiz Mesaiye Geç Gelmek Erken Çıkmak 125/B-b
Amire Hal ve Hareketleriyle Saygısızlık 125/B-c
Üstleri Tarafından verilen Emirlere İtiraz Etme 125/B-j
Borçların Ödenmemesi Nedeniyle İcra Takiine Düşme 125/B-k

Dilekçeleri word formatında bilgisayarınıza indirip üzerlerinde değişiklik yaparak itiraz dilekçesi olarak kullanabilirsiniz. Dilekçeleri word formatında indirmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız

Dilekçeleri İndirmek İçin Tıklayın

C) Aylıktan Kesme Cezası Verilen Eylemler İçin Savunma Dilekçeleri

Memurun gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmediği fiil nedeniyle brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Memurlara kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak; Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek; Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak; Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak; Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek; Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak gibi nedenlerle açılan disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/C maddesi uyarınca maaşının 1/30 u ile 1/8 arasında aylığından kesme cezası ile cezalandırılabilirler. Verilen disiplin cezasına karşı kararın memura tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz neticesinde itirazın haklı görülmesi halinde disiplin amirleri kararı gözden geçirir ve cezayı kaldırabilirecekleri gibi daha hafif bir ceza da verebilirler. 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz edilmeyen disiplin kararları kesinleşir.

Daha kaliteli hizmet verebilmemiz için lütfen yayınlanmasını istediğiniz dilekçe ve içerikleri bize bildiriniz, ayrıca  herhangi bir reklam kabul etmeyen ve kamusal yarar gözeten sitemizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için yazı içeriklerimize yorumlarını yapmanız bizleri daha iyi yerlere taşıyacaktır.
Özürsüz ve İzinsiz bir veya İki Gün Gelmeme 125/C-b
Resmi Araç ve Gereçleri Şahsi Menfaatleri İçin Kullanma 125/C-c

Dilekçeleri İndirmek İçin Tıklayın

Yönetici admin

Merhaba, ben Öncay, dilekceindir.com'un kurucusuyum, siteyi kurarken temel amacım, herkesin anlayabileceği sade bir site hazırlamaktı. Okumak istediğiniz yazıların veya indirmek istediği belgeleri rahatlıkla ulaşabilmenizi ve birkaç tıkla halletmenizi hedefledim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. İyi çalışmalar diliyorum.

İlginizi çekebilir

Kira Bedelinin Tespiti Dilekcesi İndir

Kiraya veren ve kiralayan kiralanan gayrimenkulu herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın serbestçe belirleyebilir ve bu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir