Uzlaştırmacının Kullandığı Evraklar

Ceza Muhakemesi Kanununun 253, 254 ve 255. maddeleri gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Büroları tarafından  görevlendirelen uzlaştırmacılar birçok form ve belge kullanmaktadırlar. Uzlaştırmacılar görevlerini yerine getirirken çoğu zaman bazı form ve belgeleri anlık olarak çıkartmaları gerekebilmektedir. Web sitemiz anlık bu ihtiyaçları karşılaması amacıyla uzlaştırmacının kullandığı evrakları tek sayfa altında sizlerin kullanımına sunmuş bulunmaktadır. Böylelikle yer ve mekan gözetmeksizin kullanmanız gereken belgeyi sitemizden kolaylıkla indirerek kısa zaman içinde doldurabileceksiniz.

Birçok zaman uzlaştırmacı aynı anda birden fazla evrakı çok kısa zamanda çıkartması gerekmektedir. Web sitemiz sizler için kullanması çok basit, bir excell sayfası oluşturduk. Bu sayfa  “Bilgi Girişi” sekmesindeki bilgileri girdiğiniz taktirde sizlere teklif formu, tebligat evrakı, tebligat listesi ve davet mektubunu otomatik olarak hazırlayacaktır. Kimi durumlarda, uzlaştırmacı arkadaşlar, sekmelere girerek formülleri bozabilmektedirler, bu nedenle bilgi girişi haricindeki sekmeleri korumaya aldık, sekmelerin şifreleri “0000” tür,  sekmelerin bir şekilde bozulması halinde eski haline getirmek için uğraşmadan tekrar sitemizden , excell sayfasını indirebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyoruz.

Tarafların hakaretten savcılıkta dosyası olduğunu varsayalım. Şüpheli Müştekiye 1,000,00 TL ödemesi koşulu ile uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşma sağlanması nedeniyle savcılıktaki dosyanın kapanması gerekir ancak şüphelinin edimi infaz etmesi gerekir. Şüpheli 1.000,00 TL yi müştekiye teslim ederse savcılık bu suça ilişkin dosyada takipsizlik kararı verir. Ancak şüpheli belirlenen gün içerisinde parayı ödemezse, savcılık dosyası tekrar devam eder. Cumhuriyet savcısında Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği kanaati oluşursa iddianame ile şüpheli hakkında ilgili mahkemeye Kamu davası açılır. Tarafların aralarında anlaştıkları 1.000,00 TL ise müşteki tarafından şüpheliden tahsil edilebilir. Müşteki isterse icra yoluyla bu miktarı tahsil edebilir. 

Teklif Formu

CMUY 28 maddesi gereğince Uzlaştırmacılar uzlaşma teklifini ilgili taraflara yapar.  Uzlaşma teklifi  yönetmelik gereğince uzalştırmacı tarafından hazırlanan teklif formu vasıtasıyla yapılır.  İlgili taraflar uzlaşma sürecinin başlayabilmesi için teklifi kabul etmeleri gerekmektedir. Teklifi kabul etme uzlaştırmacı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış olan uzlaştırma teklif formunu “kabul ediyorum” kısmını imzalamakla olur.  Suça konu fiili işleyen ve suçtan zarar gören taraflardan birinin uzlaşma teklif formunu “teklifi kabul etmiyorum” kısmını imzalamaları veya kendisine usulüne uygun çıkartılan teklif formu ekli tebligatı almasına rağmen 3 gün  kayıtsız kalması halinde tebliğden itibaren 3 gün sonra tebliği red etmiş sayılır.  Teklifin red edilmesi kovuşturma/soruşturma işlemlerinin kaldığı yerden devam eder.   Tarafların uzlaşma teklifini kabul etmeleri herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Teklif formunu kabul eden taraflar görüşmenin her aşamasında kendisine teklif edilen edimleri red edebilirler. Bu durumda süreç son bulur ve soruşturma/kovuşturma kaldığı yerden devam eder.  Ancak taraflar aralarında anlaşırlarsa kovşturma/soruşturma işlemi son bulur.

Uzlaşılan edimin yerine getirilmemesi halinde, işlemler kaldığı yerden devam ettiği gibi ayrıca edimin infazını da devam eder. 

Teklif Formu yukarıda jpeg formatında verilmiştir. Boş formu indirme sayfamızdan bilgisayarınıza indirerek üzerinde gerekli düzenlemeler yaparak kullanabilirsiniz. İndirme sayfasına yönlendirilmek için lütfen tıklayınız.

SEGBİS (Sesli ve Görüntü Sistemi) Dilekçesi

Uzlaştırmaya konu dosyada kimi durumlarda taraflardan biri cezaevinde tutuklu veya hükümlü olabilmektedir. Bu durumda uzlaştırmacı tarafa ulaşmanın iki yolu vardır biri taraf ile bizzat cezaevinde görüşmek, diğeri ise SEGBİS’tir.  Taraf ile uzlaştırmacı farlı yerleşim yerlerinde ve aralarındaki mesafe fazla ise  SEGBİS hemen hemen tek yöntem kalmaktadır. Uzlaştırmacı arkadaşların belli konuları tespit edebilmeleri için tarafın akrabalarından bilgi alabilecekleri gibi bizzat tutuklu veya hükümlü bulunandan (Örneğin:Cezaevinde tutuklumu, hükümlü mü olduğu, eğer hükümlü ise uzlaştırma görüşmeleri vasi ile yapılması gerekir, bu durumda vasinin ismi ve bilgilerine ulaşmak gibi). bilgilerin öğrenilmesinde veya uzlaşma görüşmelerinin yapılmasında Segbis çok önemlidir. Ayrıca eğer şahıs cezaevinde tutuklu ise veya 1 yıldan az ceza ile cezalandırılmış ise görüşmelerin tutuklu ile yapılması ve imzalaması gerekmektedir.  

Dosyada tutuklu ve hükümlü bir tarafınız var ise ve sesli ve görüntü sistemi ile görüşme yapmak istiyorsanız bir dilekçe ile ilgili savcılıktan talepte bulunmanız gerekmektedir. Dilekçe örneğini indirme sayfamızdan indirebilirsiniz. Lütfen indirme sayfamıza yönlendirilmek için tıklayınız. 

Talimat Evrakı (İstinabe)

lgili Cumhuriyet Savcılığı uzlaştırma bürosu tarafından uzlaştırmacıya teslim edilen dosyada bulunan taraflar her zaman uzlaştırma bürosunun bulunduğu yerde herzaman ikamet etmeyebilirler. Hatta daha önce ikamet ettikleri adresten farklı adreslere taşındıkları olabilmektedir. Eğer uzlaştırma aşamasında taraflardan biri ikamet adresi uzlaştırma bürosunun görev alanı dışında olması halinde, şahsa imzalatılması gereken raporlar veya teklif formları talimat yoluyla imzalatılması gerekmektedir.  Uzlaştırmacı tarafından ilgili uzlaştırma bürosuna usulüne uygun dilekçe ile müracaat etmesi halinde ilgili uzlaştırma bürosu görevli talimat bürosuna talimat yazmak suretiyle rapor ve teklif formunun imzalatılması sağlanabilir.

Yukarıda paylaşılan talimat, diğer bir adıyla istinabe dilekçesi PDF formatında paylaşılmıştır. Talimat evrakını bilgisayarınıza word formatında indirip üzerinde değişiklikler yaparak kullanmak istiyorsanız lütfen indirme sayfamıza gidiniz, indirme sayfamıza site içi arama motoruna uzlaştırmacı talimat dilekçesi indir yazarak ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki butonu tıklayarak yönlendirilebilirsiniz.

Tebligat Listesi

Bazı zamanlar dosyada uzlaştırmacı telefon veya diğer yöntemlerle taraflara ulaşmaya çalışmakta ancak bunlar sonuç vermediğinde veya başka bir nedenden dolayı uzlaştırmacı tebligat yoluyla tarafa ulaşması gerekebilmektedir. Bu durumda hazırlanan tebligat evrakına eklenmek üzere 2 adet tebligat listesi hazırlanır. İlgili savcılık tarafından onaylanan 2 adet liste ve tebligat PTT müdürlüğüne götürülür. PTT müdürlüğünde teslim edilen tebligat listesinin bir adeti PTT müdürlüğünde kalır. Diğer suret ise PTT tarafından tebligatın teslim alındığına ilişkin kaşe vurulduktan sonra ilgili personeline teslim edilir. Bu suret ilgili savcılık tarafından muhafaza altına alınarak saklanır. Tebligat listesini bilgisayarınıza word formatında indirip üzerinde değişiklikler yaparak kullanmak istiyorsanız lütfen indirme sayfamıza gidiniz, indirme sayfamıza site içi arama motoruna uzlaştırmacı tebligat listesi indir yazarak ulaşabileceğiniz gibi aşağıdaki butonu tıklayarak yönlendirilebilirsiniz.

Uzlaştırma Raporu

Boş Uzlaştırma Raporu

Uzlaştırmacı tarafından yapılan teklifi taraflar kabul etmeleri durumunda artık görüşme aşamasına geçilmektedir. Görüşme aşamasından önce taraflardan herhangi birinin yapılan teklifi red etmesi üzerine görüşme aşamasına geçilememesi nedeniyle uzlaştırmacı tarafından rapor tutulmaz, bu durumda hazırlamış evrakları bir üst yazı yazı (dosya teslim yazısı) ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir. Ancak taraflar teklifi kabul ederde uzlaştırmacı görüşme aşamasına geçer ise, uzlaşma görüşmeleri olumlu sonuçlanması halinde de, olumsuz sonuçlanması halinde de uzlaştırmacılar yukarıda boş örneği paylaşılan uzlaştırma raporunu düzenlemesi gerekmektedir. Uzlaştırma raporu kaç sayfadan oluşmuş ise sayfa numarası verilmeli ve taraflar ve uzlaştırmacı tarafından her sayfa imzalanmalıdır. Kimi durumda görüşmelere geçilmesine rağmen taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanamamakta veya herhangi bir nedenle taraf imzadan imtina edebilmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı uzlastirma-raporu-ornekleri-1024x681.jpg

Bu durumda Uzlaştırmacı mümkün ise tarafın imza atmadığına dair rapora bir şerh düşürmesi uygun olur, ancak taraf imza yerine imtina şerhini de atmıyor ise, uzlaştırmacı rapora bu hususu yazarak imzadan imtina ettiği hususunu belirtmesi gerekmektedir. (Taraf rapora imza atmayacağını , imzadan imtina ederse, taraf kabul etmesi halinde imza atmadığına dair tutanak tutulması uygun olacaktır. Hazırlanan bu tutanak uzlaştırma raporuna eklenerek birime teslim edilmesinin uygun olduğu kanaatindeyiz. Bazı durumlarda şahıslar imza atamayabilirler bu durumda tarafın parmak izi alınır, imza gereken yere şahsın sol baş parmağının izinin alınması yeterlidir.

Edimsiz Uzlaşma Raporu Örneği
Edimli Uzlaşma Raporu Örneği

Faydası olabileceğini düşünerek, sizler için edimli ve edimsiz olmak üzere rapor örnekleri hazırladık. Sitemiz tarafından hazırlanan (örnek mahiyetinde düzenlenen) uzaştırma raporlarını daha iyi inceleyebilmeniz amacıyla PDF formatında paylaşılmıştır. Web sitemiz uzlaştırmacıların kullandığı tüm evrakları indirebilirsiniz

Sitemiz tarafından hazırlanan örnek uzlaştırma raporları ve Boş Uzlaştırma Raporu (ek:3) bilgisayarınıza indirip üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak kullanabilirsiniz. Örnek raporları bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki yönlendirme linkini kullanınız.

Dosya Teslim Üst Yazısı

Uzlaştırmacı Dosya Teslimi Üst Yazısı PDF

Uzlaştırmacı Dosya Teslimi Üst Yazısı JPEG

İlgili Cumhuriyet Savcılıkları tarafından görevlendirilen uzlaştırmacıların en çok kullandıkları belgelerden biride de, dosya teslim üst yazısıdır. Dosya teslim üst yazısı  uzlaştırmacı tarafından yürütülen süreçte görüşme aşamasına geçilememesidir. Yani taraflardan birinin yapılan uzlaşma teklifini red etmesi halidir. Uzlaştırmacılara tevdi edilen dosyaları uzlaştırmacılar teslim ederken görüşmelere geçilememiş ise evraklarını bu üst yazı ekinde ilgili Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma bürosuna teslim etmesi gerekir. Hemen hatırlatalım her ne kadar yönetmelikte yazmasa da karşılıklı tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesi ancak görüşmeler de maddi veya manevi edimde anlaşamamaları neticesinde uzlaşma sağlanamaması durumunda da kimi Cumhuriyet Savcılıkları uzlaştırmacı tarafından hazırlanan evrakların bu üst yazı ekinde teslimi istenebilmektedir. Bu nedenle sitemizden temin edebileceğiniz bu dilekçeyi de hazırda bekletmenizi tavsiye ederiz.  Yukarıda paylaşmış olduğumuz dilekçeyi bilgisayarınıza indirmek için lütfen aşağıdaki butonu kullanınız. 

Lütfen eklememizi kullandığınız ve listemize eklememizi istediğiniz evrakları bizlere bildiriniz. Yukarıdaki evraklar boş şablon olarak verilmiştir. Boş şablonlar Word belgesi olarak bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Ayrıca aşağıda indirme linkini paylaştığımız Excel sayfasını indirerek birkez bilgi girerek zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.  • Dilekçe İndirme 

  • Site İçi Arama

  • Tavsiyeler 
  • Uyarı


   🙂  | Sitemizde paylaşılan tüm dilekçeler herhangi bir reklam veya üyelik gerektirmeden içerik devamında paylaştığımız linklerle veya butonlar vasıtasıyla pratik bir biçimde word formatında rahatlıkla indirebilirsiniz

😮    | Merak ettiğiniz bir konu veya dilekçeyi site içi arama motoru “ekranın sağ üst kısmında bulunan “Konu veya Dilekçe Ara” kısmında sorgulama yaparak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ulaşamadığınız bilgiler veya sitemizde yayımlanmasını istediğiniz içerikler için bizimle irtibata geçiniz

   🙂  | Sitemizde yayımlanan dilekçeler örnek vasfındadır. Çekişmeli hukuki konularda, her olay kendi içerisinde farklılıklar barındırdığından www.dilekceindir.com bir hukukçudan yardım almanızı tavsiye eder. Kar amacı gütmeyen sitemizin daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen içeriklerimizi paylaşın ve sitemizi tavsiye ediniz.
🙁 | Sitemizde yayımlanan  içerikler  www.dilekceindir.com tarafından üretilmiştir.  Sitemizden izin alınmaksızın başka bir site vasıtasıyla paylaşılması veya yayılması yasaktır.

Yönetici admin

Merhaba, ben Öncay, dilekceindir.com'un kurucusuyum, siteyi kurarken temel amacım, herkesin anlayabileceği sade bir site hazırlamaktı. Okumak istediğiniz yazıların veya indirmek istediği belgeleri rahatlıkla ulaşabilmenizi ve birkaç tıkla halletmenizi hedefledim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. İyi çalışmalar diliyorum.

İlginizi çekebilir

Tasarruf tedbirlerine uymamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/A-c maddesi gereğince kamu görevlisi ‘kurumları tarafından uygulanmasına karar verilen …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir