Vasi Dilekçesi (Akıl Zayıflığı ve Hastalığı Nedeniyle) İndir

Kişi Akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle kendi temel ihtiyaçlarını göremeyebilir veya kendi işlerini yürütemeyebilir. Akıl Hastalığı veya zayıflığı nedeniyle kişi korumaya ihtiyaç duyuyarsa, işlerini yürütemiyor ise veya başkasının yardımına ihtiyaç duyuyor ise, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 405 maddesi gereğince  bu kişinin kısıtlanması gerekmektedir. 4721 sayılı Kanun gereğince kişi vesayet …

Devamını Oku

Vesayet Nedir

Bazı erginlerin ve velayet altında bulunmayan yaşı küçüklerin hukuki faydasının korunması amacıyla yetkili vesayet makamı tarafından kısıtlanmasıdır. Vesayet kişinin kendi talebi üzerine kurulabileceği gibi ilgili kurumların bildirimi üzerine reesen de vesayet makamı tarafından tesis edilebilir. Bu durumu örneklendirmek gerekirse şahıs hükümlü olması halinde kendi isteği aranmaksızın vasi atanması gerekir, kendisi …

Devamını Oku

Memur Disiplin Cezaları

Devletin daimi ve sürekli işlerini yürütmek amacıyla aylıklı olarak görevlendirilen  Memurlar kamu hizmetlerini yürütürken kanunlara, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ve yöntemlkilerine uygun davranmaları gerekmektedir. Devlet memurları kendilerinden beklenen görev ve ödevlerinin dışında davranmaları halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 125 ve devamı maddeleri gereğince disiplin cezaları ile cezalandırılabilirler. Aşağıda da belirtmemize rağmen …

Devamını Oku

Yaş Tashihi Davası ?

Yaş tashihi davası, halk arasında yaş düzeltme davası olarak bilinmektedir. Çeşitli nedenlerle nüfusta yanlış kayıtlı bulunan doğum tarihinin düzeltilmesi davasıdır. (Yaş tashihi davaları yaş büyütme ve yaş küçültme davası olarak iki başlığa ayırabiliriz ancak, işleyişte bu iki davanın birbirinden farkı yoktur. Bunları ayırarak ayrı başlıklarda incelemenin bir faydası olmadığı inancındayız) …

Devamını Oku

Dernek Kuruluş Bildirgesi İndir

JPEG Toplumsal yaşamın vazgeçilmez sivil toplum örgütlerinden biri olan Dernekler kuruluş aşamalarında kimi belgelerin ilgili kurumlara verilmesi gerekmektedir. Bunlardan biri de Dernek Kuruluş Bildirgesidir. Yat tarafta paylaşmış olduğumuz resmi tıklayarak PDF formatında bildiriyi inceleyebilirsiniz. Dernek Kuruluş Bildirgesini bilgisayarınıza indirip üzerinde değişiklikler yapmak istiyorsanız. Aşağıdaki butonu tıklayınız. Aşağıdaki butunu tıkladığınız taktirde …

Devamını Oku

Dernek Üyeliğinin Son Bulması

Dernek Üyeliğinin Son Bulma Şekilleri ve İstifa ve İtiraz dilekçe örnekleri 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu gereğince kişiler ile tüzel kişililer Derneğe üye olmaya zorlanamaz, aynı şekilde Derneklerde herhangi bir kişiyi veya tüzel kişiyi üy kabul etmeye zorlanamaz. Derneğe üye olmada gönüllülük esastır. Derneklere istemeleri halinde fiili ehliyeti olan gerçek …

Devamını Oku

Dernekten İstifa Dilekcesi İndir

Derneğe üyeliğinin çekilme usulüne uygun hazırlanmış olan dilekçenin Dernek merkezine verilmesiyle gerçekleşir. 4721 Sayılı Kanun gereğince Üyesi olunan Derneğin üyeliğinin son bulması  çekilme ile yöntemlerden sadece biridir.  Konuyu fazla uzatmayarak ve bilgilerinizi hatırlatmak için bu yöntemleri başlıklar halinde paylaştık ancak sitemiz tarafından hazırlanan  Dernek üyeliğinin son bulma yöntemlerine ilişkin  sayfamızı …

Devamını Oku

Mahkeme Gider Avansı İade Dilekçesi İndir

  Mahkemelerece veya İcra Müdürlüklerine bir dosya açtığınız zaman harçlar ile birlikte belli bir miktarda gider avansı istenir. Bazı durumlarda ise yatırdığınız bu miktarlar bitmesi nedeniyle idarece yeniden gider avansı istenebilir. Bu miktarlar küçük olmasına rağmen kimi zaman da, Mahkeme veya İdare bilirkişi, keşif veya çeşitli incelemesine karar verir ve …

Devamını Oku

Yaş Düzeltmek İçin Nereye Başvurulur ?

Yaş Düzeltme Davasında Yetki Yaş düzeltme davalarında yetkili Mahkemeler yaşı düzeltilmesi talep eden kişinin ikamet adresi olan yer Mahkemeleridir.  Yaş Düzelteme Davasında Görev Nüfus kayıtlarının değiştirilmesi mahkeme kararı ile yapılabilmektedir. Yaş büyütmek veya küçültme davalarında görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  Yaş Düzeltme Davasında Dava Açma Süresi Ne Kadardır ? Yaşını …

Devamını Oku

SEGBİS Talep Dilekçesi İndir

Bazı durumlarda taraflardan bazıları, uzlaştırmaya konu suçtan veya başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olabilirler. Bu durumlarda taraflar cezaevinde bulunan taraflara ulaşmasının yolu  ilgili savcılığa müracaat ederek görüşme talebinde bulunulduktan sonra ilgili cezaevinde görüşebilecekleri gibi ikinci usul ise SEGBİS’tir. Şimdi aklımıza SEGBİS nedir sorusu gelebilir. Kısaca SEGBİS’in üzerinde durmanın faydası …

Devamını Oku